Brød og Sundhed


Selvom det anbefales at spise mindre salt, debatteres det nationalt og internationalt om det kan være skadeligt at sænke saltindtaget. Kliniske forsøg, hvor saltindtaget reduceres kraftigt fra den ene dag til den anden, har resulteret i skadelige virkninger i form af stigning i renin, aldosteron, adrenalin, noradrenalin og blodlipider. Længerevarende forsøg, har dog vist at denne fysiologiske respons er midlertidig og forsvinder ved forsøg, der varer længere end 4 uger.

Debatten efterlader spørgsmål om, hvad der sker, når helt almindelige familier gradvist sænker saltindtaget over flere måneder? Det er baggrunden for projekt Brød og Sundhed, hvor vi med et virkelighedsnært design ønsker at undersøge de sundheds-, stofskifte- og adfærdsmæssige konsekvenser af at sænke saltindtaget hos børn og voksne. Ligeledes undersøges hvordan deltagernes smagspræferencer påvirkes af at indtage en kost med mindre salt. Endelig testes mulige strategier til at reducere saltindtaget i danske familier. Brød er den største kilde til salt i Danmark. Saltreduceret brød kan derfor være en del af en effektiv strategi til at sænke saltindholdet i danskernes kost.

Formål: At undersøge de sundhedsmæssige konsekvenser af at sænke saltindtaget hos børn og voksne samt identificere gode strategier til at sænke saltindtaget i danske familier. Læs hele artiklen på International Journal of Environmental Research and Public Healths hjemmeside.

Logo projekt Brød og Sundhed

Projektet er støttet af:

  • Hjerteforeningen
  • Region Hovedstadens Forskningsfond
  • TOYOTA FONDEN
  • Axel Muusfeldts Fond
  • Læge Sofus Carl EmilFriis og Hustru Olga Doris Friis' Legat

De nævnte fonde takkes for deres bidrag. Projektet kunne ikke have været gennemført uden dem.