Interventioner

Interventioner er systematiske indsatser målrettet løsninger af sundhedsmæssige problemer eller reduktion af risikofaktorer. Ud fra en anvendelsesorienteret tilgang fokuserer vi på komplekse interventioner inden for sundhedsadfærd, strukturer og organisering, både på det sundhedsfremmende område og i klinisk praksis.

Det er centralt, at interventioner designes, så de kan gøre en forskel også på lang sigt. Derfor er det vigtigt allerede i udviklingsfasen at inddrage interessenter og indtænke forankring. Vi vil bidrage til teoretisk og metodisk udvikling inden for området, samt til praktisk gennemførsel af interventioner fra idé, planlægning, design, prototyping, pilottest og evaluering til implementering.

De områder, vi har særligt fokus på, er rygning, fysisk aktivitet, mad og måltider, samt patientforløb og kronisk sygdom.

Vores tilgange spænder bredt og omfatter:

  • Interventionsudvikling og gennemførsel af pilotstudier, herunder at skabe viden om inddragelse af målgrupperepræsentanter i interventionsudvikling og viden om rammer og modeller til samskabelse og partnerskabsdannelse.
  • Evaluering af interventioner med et fokus på både randomiserede kontrollerede studier (herunder pragmatiske forsøgsdesign og cluster randomiserede studier), samt brugen af programteori ift. evalueringsdesign og integrering af proces- og effektevaluering i samme studie. 
  • Implementering af interventioner med et fokus på at undersøge, hvordan bæredygtighed og forankring af interventioner kan fremmes og sikres, samt hvordan modeller for opskalering af interventioner kan anvendes.

Interventionsgruppen ønsker at samarbejde bredt, både nationalt og internationalt for at være på forkant med nyeste udvikling inden for området.

Redaktør