Styregruppen

Styregruppen for Inter99 består af:

  • Torben Jørgensen (Principal Investigator, hjertekarsygdom), Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse - tidl. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
  • Knut Borch-Johnsen (Principal Investigator, diabetes), Steno Diabetes Center
  • Charlotta Pisinger, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse - tidl.  Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed
Redaktør