Rutediagram Inter99

​Figur 1. Rutediagram for Inter99 studietFigur 1 Inter99s studiepopulation. Forklarende tekst under billedet

Figur 1 viser undersøgelsens design samt antal inkluderede personer ved hver undersøgelse. Studiepopulationen i undersøgelsen bestod af over 61.000 tilfældigt udtrukne personer. Disse blev ved lodtrækning fordelt i tre grupper: to interventionsgrupper og en kontrolgruppe. 11.708 personer blev inviteret til højintensitets-interventionsgruppen, mens 1.308 blev inviteret til lavintensitets- interventionsgruppen. Begge interventionsgrupper udfyldte spørgeskemaer, fik en helbredsundersøgelse og en livsstilssamtale ved baseline, efter 1 år, 3 år og 5 år. Personer i højintensitetsgruppen fik desuden tilbudt at komme på rygestop og kost/motionshold ved baseline og efter 1 år og 3 år. En stikprøve på 5.264 personer i kontrolgruppen fik også tilsendt spørgeskemaer ved alle fire undersøgelser. Diagrammet viser, hvor mange personer der deltog i hver gruppe ved baseline, efter 1 år, 3 år og 5 år, og hvor mange der deltog i holdbaseret undervisning ved hver undersøgelse. Desuden viser diagrammet, at undersøgelsen startede 15. marts 1999 og sluttede 26. juni 2006.

Figur 2. Deltagelsesprocenten i Inter99 studietFigur 2 deltagelsesprocenter

Figur 2 viser undersøgelsens design samt deltagelsesprocenter. Studiepopulationen i undersøgelsen bestod af over 61.000 tilfældigt udtrukne personer. Disse blev ved lodtrækning fordelt i tre grupper: to interventionsgrupper og en kontrolgruppe. Begge interventionsgrupper udfyldte spørgeskemaer, fik en helbredsundersøgelse og en livsstilssamtale ved baseline, efter 1 år, 3 år og 5 år. Personer i højintensitetsgruppen, den største af interventionsgrupperne, fik desuden tilbudt at komme på rygestop og kost/motionshold ved baseline og efter 1 år og 3 år. 52,5% af personerne i interventionsgrupperne deltog ved første undersøgelse, og over 60% af dem, der havde risikofaktorer og blev tilbudt genundersøgelse, deltog ved de efterfølgende undersøgelser. Over 90% af personer i interventionsgrupperne, der havde lav risiko for livsstilssygdomme, besvarede efterfølgende spørgeskemaer over 5 år. I kontrolgruppen lå svarprocenten på over 60% ved alle fire undersøgelser.

Redaktør