Studiedesign

Der anvendes et såkaldt "pragmatisk kontrolleret design" i projektet. De fire kommuner i projektet er parvis ved lodtrækning fordelt til henholdsvis tidlig og sen opstart i projektet, med 2 års forskydning. Figur 1 nedenfor illustrerer projektets forløb i de fire kommuner.

Flowdiagram ny.jpg

Proces i den enkelte kommune

 • Trin 1: Kortlægning og analyse af kommunes situation, udfordringer og behov. Lokal viden og videnskabelig evidens. 
   
 • Trin 2: Prioritering af indsatsområder og tværsektorielt samarbejde. 
   
 • Trin 3: Lokalsamfund. Analyse af udvalgte lokalsamfund, involvering af borgere og samskabelse af omkring koordinerede, integrerede indsatser. 
   
 • Trin 4: Involvering af private og offentlige interessenter i partnerskaber. 
   
 • Trin 5: Udvikling og implementering af indsatser i partnerskaber. Supersetting tilgang og iterative processer. 
   
 • Trin 6: Evaluering, disseminering og opskalering.
Redaktør