Projektgruppe

Aalborg Universitet

Henrik Bøggild, lektor, boggild@hst.aau.dk

Henrik Vardinghus-Nielsen, lektor, hvn@hst.aau.dk

Center for klinisk Forskning og Forebyggelse

Anders Blædel Gottlieb Hansen, postdoc, anders.blaedel.gottlieb.hansen@regionh.dk  

Cecilie Goltermann Toxværd, videnskabelig medarbejder, cecilie.goltermann.toxvaerd@regionh.dk

Charlotta Pisinger, professor, charlotta.holm.pinsinger@regionh.dk  

Kamille Almer Bernsdorf Torp, ph.d.-studerende, kamille.almer.bernsdorf.nielsen@regionh.dk

Kirsten Bjørnsbo, forsker, kirsten.bjoernsbo@regionh.dk

Louise Barkan Staal, lokalkoordinator Rødovre, louise.barkan.staal@regionh.dk

Mette Aadahl, seniorforsker, mette.aadahl@regionh.dk

Mette Krobath Henningsen, lokalkoordinator Hjørring, mette.krobtah.henningsen@regionh.dk

Signe Damsbo Birch, videnskabelig medarbejder, signe.damsbo.birch@regionh.dk

Ulla Toft, sektionschef, ulla.toft@regionh.dk  

Københavns Universitet

Henning Langberg, professor, langberg@sund.ku.dk 

Region Nordjylland

Vickie Hayes Kyed, projektleder, vsh@rn.dk 

Steno Diabetescenter Copenhagen

Charlotte Demant Klinker, forsker, charlotte.demant.klinker@regionh.dk

Mette Kirstine Tørslev, forsker, mette.kirstine.toerslev@region.dk

Paul Bloch, forskningsleder, paul.bloch@regionh.dk

Redaktør