En ny model med fokus på samskabelse

I Vores Sunde Hverdag er kerneordet samskabelse. Sammen med bl.a. borgere, erhvervslivet og offentlige aktører skal projektet Vores Sunde Hverdag udvikle og afprøve en ny og bæredygtig model for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Danmark.

Grundideen med modellen er, at den er bygget op af 1) et kommunalt niveau og 2) et lokalsamfunds-niveau. Modellen vil bygge bro mellem disse to niveauer, således at der skabes en fælles platform til at udvikle nye og koordinerede indsatser på tværs af kommunen og kommunens mange aktører.
Efter udvikling og afprøvning af modellen i de fire projekt-kommuner, vil modellen kunne anvendes i alle kommuner i Danmark.

Redaktør