Baggrund for projektet

Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at danskernes sundhed bevæger sig i en retning med uhensigtsmæssig sundhedsadfærd og med stigende forekomst af kronisk sygdom.

Der er behov for at gå nye veje i bestræbelserne på at forbedre folkesundheden i Danmark og forsat styrke de strukturer og vilkår, som bidrager til at fremme borgernes kompetencer, motivation og handlekraft til at træffe sunde valg i hverdagen.

Sol rapport forside.jpgVores Sunde Hverdag tager afsæt i de gode erfaringer og resultater fra det nyligt afsluttede projekt Sundhed og Lokalsamfund (SoL), der modtog Folkesundhedsprisen 2016.

Læs mere om projektet her: https://www.sdcc.dk/fagfolk/cases-og-rapporter/Documents/Projekt-Sundhed-og%20-Lokalsamfund%20-Sol.pdf

Redaktør