Vores Sunde Hverdag logoVores Sunde Hverdag er et partnerskabsprojekt mellem fire kommuner, to regioner og tre forskningsinstitutioner.

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve en bæredygtig model for det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde i Danmark. Det sker i et samarbejde mellem borgere, erhvervsliv samt offentlige, private og frivillige aktører (DGI, Sund By Netværket, Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen). Kommunerne får således et nyt arbejdsredskab, der ved borgerinddragelse og samarbejde på tværs sikrer, at der genereres mest mulig sundhed og trivsel for de tilgængelige ressourcer.

Modellen udvikles og evalueres i fire danske projektkommuner; to jyske og to sjællandske. Baseret på de seneste sundhedsprofildata og dialogmøder med samtlige kommunale forvaltningschefer, udvælger kommunen, hvilke temaer og geografiske indsatsområder, de vil arbejde med. Derefter inddrages borgere, erhvervsliv samt offentlige, private og frivillige aktører i partnerskaber, som udvikler indsatser i samarbejde med og bistået af forskere. Strukturelle indsatser, der gavner mange, suppleres med intensive indsatser i udvalgte boligområder eller målrettet bestemte grupper af borgere med særlige behov. 

Ved projektets afslutning færdigudvikles modellen for optimeret forebyggelse og sundhed i projektkommunerne. Samtidig udvikles en generisk model, som kan anvendes i alle landets kommuner.  

Vores Sunde Hverdag arbejder for, at alle borgere uanset køn, alder og social status sikres gode muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv. Målet er at skabe positive og målbare forandringer i borgernes sundhed og trivsel.

Læs mere om Vores Sunde Hverdag på projektets hjemmeside www.voressundehverdag.dk.