Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse

​Sektionen udfører forskning, som overordnet er karakteriseret ved at have et anvendelsesorienteret perspektiv. Forskningen spænder fra monitorering af sundhed, sygdom og patientforløb til udvikling og evaluering af interventioner og modeller for implementering. Sektionen har valgt nedenstående fokusområder: