​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Foto: Jordan Rowland, Unsplash

Ægte, sjov bevægelse

Ægte, sjov bevægelse (på engelsk: Promoting Pupils Physical Literacy, 3PL) projektet udføres i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet og har til formål at teste gennemførligheden af en tidligere udviklet og afprøvet intervention for at fremme bevægelseskompetence. ​

​Baggrund

Regelmæssig deltagelse i fysisk aktivitet gennem livet kan forbedre helbredet og mindske risikoen for at udvikle flere kroniske sygdomme. Men et betydeligt antal af danske børn og unge opfylder ikke de nationale anbefalinger. I løbet af de seneste år har begrebet "bevægelseskompetence" vundet popularitet over hele verden og er blevet anerkendt som en proksimal foranstaltning for livslangt engagement i fysisk aktivitet. I Danmark er udvikling mod teoretisk drevne og evidensbaserede interventioner med fokus på bevægelseskompetence endnu ikke begyndt. En lovende og internationalt testet intervention, Youth Physical Activity Towards Health (Y-PATH), er baseret på teorien om bevægelseskompetence og har vist sig at være effektiv til at fremme børns fysiske aktivitetsniveau, trivsel og motoriske færdigheder.

Formål

Ægte, sjov bevægelse er et pilotstudie, der har til formål at teste gennemførligheden og accepten af en tidligere udviklet og afprøvet intervention med fokus på bevægelseskompetence.​

Metode

Ægte, sjov bevægelse vil teste gennemførligheden og accepten af en adapteret version af Y-PATH-intervention i en dansk kontekst blandt elever (9-11 år) i to folkeskoler. Dette vil give et solidt empirisk og teoretisk grundlag for en fremtidig opskaleret effekt-undersøgelse. Projektet er understøttet af forskere fra School of Education på University College Cork i Irland, School of Health and Human Performance på Dublin City University i Irland, Healthy Active Living and Obesity Research i Canada, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Aarhus Universitet, DGI og Dansk Skoleidræt.

Tidsplan

Projektet vil forløbe fra april 2023 til juni 2025.

Finansiering

Du kan læse mere om projektet på hjemmesiden: www.pl-net.dk/aegtesjovbevaegelse .​Redaktør