​​​​​​Foto: Colourbox

Sammen om sunde, aktive børn i Vordingborg Kommune

Som en del af et langsigtet strategisk samarbejde indgået i 2020 mellem Vordingborg Kommune, Steno Diabetes Center Sjælland og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, er formålet med dette projekt at gennemføre en lokalsamfundsanalyse, behovsafdækning samt sundhedsprofil for gravide og småbørn i Vordingborg Kommune.

Andelen af personer i verden og i Danmark, som udvikler kroniske sygdomme såsom hjerte- og lungesygdomme, kræft og diabetes, er stigende. Disse sygdomme er stærkt associeret med overvægt og fedme. Dette er bekymrende, da overvægt og fedme er udtalt på såvel verdensplan som på landsplan. Overvægt er en kompleks bio-psycho-social problemstilling, og der er således mange årsager til, at man kan veje for meget. Risiko for udvikling af overvægt er kumulativ set over et livsforløb. Lever man med overvægt som barn, er der således stor risiko for, at man også har overvægt som voksen. Derfor er tidlig forebyggelse og sundhedsfremmende indsatser afgørende. Et barns livsforløb og sundhed påvirkes allerede fra (og endda før) fødslen gennem opvækstvilkår, adfærd og mere komplekse inter-generationelle processer. Perioden med graviditet, fødsel og småbørns-alder er derfor en vigtig og afgørende periode, der kan have stor betydning både på kort og lang sigt for læring, trivsel, adfærd, fysisk og mental sundhed.

Med udgangspunkt i ovenstående ønsker vi at anvende en whole systems-tilgang til udvikling, afprøvning og evaluering af tidlige sundhedsfremmende indsatser målrettet forebyggelse af overvægt hos børn og unge i en socioøkonomisk udfordret kommune. Delmålene er at:

  1. udarbejde et vidensgrundlag og behovsanalyse til udvikling af indsatser målrettet forebyggelse af overvægt hos børn og unge i en socioøkonomisk udfordret kommune gennem en lokalsamfundsanalyse
  2. monitorere og undersøge sundhed og trivsel blandt gravide og småbørn i samme kommune for at kunne designe de rette indsatser til de rette personer og for at kunne monitorere og evaluere disse indsatser

​Resultaterne fra projektet vil skabe viden om sundhed og trivsel blandt Vordingborg Kommunes gravide og småbørn samt deres familier og vil bidrage med viden om, hvordan bl.a. lokale kulturelle opfattelser har betydning for sundhed.


Kontaktpersoner 

Mette Lindholm Kurzhals

Lærke Mygind Grønfeldt

Thea Toft Amholt

Peter Bentsen

Redaktør