Salt og sundhed

Danskerne spiser alt for meget salt – og det går ud over sundheden. For meget salt fører til forhøjet blodtryk, som er en af de helt store dræbere. I gennemsnit spiser vi 8-11 gram salt om dagen, selv om den anbefalede daglige mængde er maks. fem gram. Langt størstedelen får vi igennem fødevarer som brød og kødpålæg, som er vores største kilde til salt. Det anslås, at en gennemsnitlig reduktion på tre gram salt om dagen pr person vil resultere i 400.000 færre danskere med forhøjet blodtryk – og 3.000 færre tilfælde af hjertekarsygdomme hvert år. Dette har samfundsøkonomisk afsmitning, idet beregninger viser, at forebyggelse i denne størrelsesorden vil betyde en årlig besparelse på to milliarder kr. i Danmark. Rapporten "Konsekvenser for reduktion af danskernes saltindtag" kan rekvires ved at sende en mail til webredaktøren af denne side (se link nederst på siden).

WHO anbefaler nationale programmer til at sænke saltindtaget og regelmæssig monitorering til at følge udviklingen heraf. CKFF gennemfører løbende repræsentative undersøgelser af befolkningens helbred, hvor deltagernes saltindtag måles ved indsamling af spoturin. Læs mere om monitorering af danskernes saltindtag på denne side.

Den mest effektive metode til sænkning af befolkningens saltindtag er reformulering af fødevarer. En barriere herfor er diskussionen om negative effekter på helbredet af en saltreduktion. I saltreduktionsstudier, hvor saltindtaget sænkes kraftigt fra den ene dag til den anden, øges niveauerne af renin, aldosteron, adrenalin, noradrenalin og blodlipider. Men disse studier afspejler ikke virkeligheden og følger ikke anbefalingerne om en gradvis sænkning. Det har ledt til spørgsmålet: Hvad sker der, når helt almindelige familier gradvist sænker deres saltindtag over længere tid? Svaret undersøger vi i projektet Brød og Sundhed (Læs mere om Brød og Sundhed her)., der er et kontrolleret randomiseret forsøg, hvor familier over en periode på fire måneder indtager brød med gradvist mindre salt.

Redaktør