Sundhed og Lokalsamfund på Bornholm (SoL)

Formålet med Projekt SoL var at fremme børnefamiliers sundhed gennem påvirkning af deres indkøbs-, spise- og bevægelsesvaner. Derudover var der i projektet fokus på at styrke børnefamiliernes trivsel, gennem styrkelse af det sociale engagement i lokalsamfundet. Den primære målgruppe var børnefamilier med børn i alderen 3-8 år.

Projektet startede i de tre bornholmske lokalsamfund Allinge, Hasle og Nexø i 2012. Fra august 2014 til juli 2015 overførtes de mest vellykkede erfaringer til Odsherred Kommune med særlig fokus på Asnæs, Egebjerg og Højby.

SoL-projektet er et forsknings- og udviklingsprojekt som er støttet af Nordea Fonden. Det er baseret på et samarbejde mellem Aalborg Universitet, Steno Center for Sundhedsfremme samt Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed. Projektet blev gennemført som et kontrolleret interventionsprojekt baseret på aktionsforskningsprincipper, og projektet er udviklet i et partnerskab mellem organisationer i civilsamfundet, foreningslivet, erhvervslivet og den offentlige administration. Særligt har der været fokus på kombinerede interventioner i skoler, fritidsordninger, børnehaver, supermarkeder og massemedier.

Resultaterne fra projektet bearbejdes i øjeblikket og vil blive offentliggjort i efteråret 2015.

Du kan læse mere om SoL på www.sol.aau.dk og på Facebooksiderne SoL- Sundhed og Lokalsamfund og  SoL-Odsherred

Kontaktperson: Sektionschef, ph.d. Ulla Toft, telefon 38 16 30 59, skriv en e-mail til Ulla Toft.

Redaktør