PORT - Primær Organisations- og Relationsteam

Formålet med projektet er at udvikle og afprøve Primær Organisations- og Relations Team (PORT) - en model for fælles tværsektoriel indsats i pleje og behandling af multisyge.

PORT søger at forbedre multisyge patienters livskvalitet, give mere sammenhængende og passende behandling af højere kvalitet og forebygge udviklingen af tilstande, der kræver indlæggelse.

Projektet er et integreret forsknings-, udviklings- og implementeringsprojekt, der udføres i samarbejde mellem CKFF, Geriatrisk-Palliativ afdeling på Bispebjerg-Frederiksberg Hospital, Københavns og Frederiksberg kommune, praktiserende læger samt patienter og pårørende.

Projektet er tilrettelagt med tre faser: 1. Udviklingsfase, hvor alle interessenter deltager i en samskabelsesproces, 2. Pilotafprøvning, hvor det undersøges, om indsatsen er gennemførlig, acceptabel og kan have positiv effekt for multisyge patienter, 3. Et randomiseret, kontrolleret forsøg, hvor alle patienter tilbydes indsatsen, men tidsmæssigt forskudt. Interventionsgruppen indgår i PORT umiddelbart efter randomisering, mens kontrolgruppen tilbydes indsatsen ved sidste opfølgning. PORT implementeres således gradvist.

Redaktør