Monitorering af saltindtaget

Sektionen har som et led i det nationale Saltpartnerskab monitoreret udviklingen i danskernes saltindtag for Fødevarestyrelsen. Dette er gjort ved hjælp af en algoritme, som er udviklet ved det tidligere Forskningcenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS), hvorved man ved hjælp af en enkelt urinprøve fra de løbende befolkningsundersøgelser på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse kan estimere det gennemsnitlige saltindtag i befolkningen.

Ved hjælp af befolkningsundersøgelserne har vi undersøgt udviklingen i danskernes saltindtag fra 1999 til 2017 (data fra Inter99, Helbred2006, Helbred2010, DanFund2014 og Helbred2016).

Ultimo 2017 blev udviklingen i saltindtaget igen analyseret. Her blev der fundet en lille stigning i befolkningens saltindtag sammenlignet med indtaget i 2014.

Redaktør