Mere aktiv med leddegigt

Dette projekt er en videreførelse af et tidligere gennemført lodtrækningsforsøg blandt 150 patienter med leddegigt rekrutteret fra Københavns Vestegn, Region Hovedstaden. Projektet havde fokus på reduktion af daglig stillesiddende tid og foregik i et samarbejde mellem Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR), Glostrup-Rigshospitalet og Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS). Vi fandt stor effekt af 3 individuelle motivationssamtaler kombineret med individuelle og personlige SMS-beskeder over 4 måneder, og interventionen var effektiv i forhold til at nedbringe daglig stillesiddende tid, forbedre fysisk funktion og nedsætte smerter og træthed blandt 75 patienter i interventionsgruppen sammenlignet med 75 patienter i en kontrolgruppe. Nyhedsværdien ved projektet er 1) interventionens fokus på fremme af let fysisk aktivitet og reduktion af stillesiddende adfærd med udgangspunkt og forankring i patienternes egen hverdag, og 2) den individuelle og skræddersyede tilgang og tilpasning til den enkeltes livssituation, ønsker og udfordringer.

Nu ønsker vi at undersøge, om gruppen af patienter, som indgik i forsøget, adskiller sig fra 1) de patienter, som fik tilbudt, men afslog at deltage i forsøget 2) hele gruppen af patienter med leddegigt i Danmark. Dette gøres ved brug af DANBIO databasen, hvor en lang række oplysninger om patienter med leddegigt i Danmark er registreret.

Desuden ønsker vi at indsamle viden om patienternes syn på og behov for sundhedsfremme og forebyggelsestilbud ved at interviewe 30 patienter udvalgt fra de fem forskellige regioner i Danmark.

Resultaterne fra det ansøgte projekt vil bidrage med ny viden om effekten af, behovet for og mulig udformning af tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse rettet mod reduktion af stillesiddende adfærd og fysisk inaktivitet blandt patienter med leddegigt. Patienter med leddegigt har forhøjet risiko for hjertekarsygdom, sukkersyge, knogleskørhed og tidlig død og er generelt stillesiddende mange timer i hverdagen, ligesom en stor del af patienterne ikke opfylder anbefalingerne om regelmæssig moderat til hård fysisk aktivitet. Den reumatologiske medicinske behandling kan derfor med fordel suppleres med tilbud om sundhedsfremme og forebyggelse, der involverer den enkelte patient i eget sygdomsforløb, støtter den enkelte til bedst muligt at håndtere sin livssituation med kronisk sygdom og forebygger alvorlige følgesygdomme og tidlig død.

Projektet gennemføres i et fortsat samarbejde mellem forskere ved VRR og CKFF (Tidligere FCFS).

 

Kontakt: Postdoc Tanja Thomsen og seniorforsker Mette Aadahl

Henvisning til følgende artikler:

  1. Esbensen BA, Thomsen T, Hetland ML, Beyer N, Midtgaard J, Løppenthin K, Østergaard M, Jennum P, Sørensen J, Christensen R, Aadahl M. The Efficacy of Motivational Counseling and SMS-reminders on Daily Sitting Time in Patients with Rheumatoid Arthritis: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial 2015;16(1):23.

 

  1. Thomsen T, Aadahl M, Beyer N, Hetland ML, Loeppenthin KB, Midtgaard J, Christensen R, Esbensen BA. Motivational counselling and SMS-reminders for reduction of daily sitting time in patients with rheumatoid arthritis: A descriptive randomised controlled feasibility study. BMC Musculoskelet Disord. 2016 Oct 18;17(1):434.

     
  2. Thomsen T, Aadahl M, Beyer N, Hetland ML, Løppenthin K, Midtgaard J, Christensen R, Østergaard M, Jennum PJ, Esbensen BA. The efficacy of motivational counselling and SMS-reminders on daily sitting time in patients with rheumatoid arthritis: a randomised controlled trial. Ann Rheum Dis. 2017 Sep;76(9):1603-1606. doi: 10.1136

 

Redaktør