Børn der går

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Foto: Mads Bølling

MOVEOUT

​En undersøgelse af effekter af udeskole på børn og unges bevægelsesadfærd, skolemotivation, trivsel og faglig præsentation samt mekanismerne bag. 

Baggrund

Danske børn og unge bevæger sig alt for lidt og er meget stillesiddende. Forskere og politikere mener, at mere bevægelse i skolen kan være en løsning. Udeskole ser ud til give mulighed for bevægelse, samtidig med at elever får bedre skolemotivation og trivsel, med samme eller lidt bedre læring. Udeskole er en betegnelse for faglig undervisning, der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for skolens bygninger. I udeskole går målet om bedre sundhed og trivsel for flere, hånd i hånd med skolers kerneopgave om læring og alsidig udvikling.

Formål

Formålet med projektet er at undersøge effekten af ét skoleår med udeskole (5 timer ugentligt) på børn og unges bevægelsesadfærd, skolemotivation, trivsel og faglig præsentation. Desuden undersøges, hvilke pædagogiske aktiviteter, der fører til hvilke effekter.

Metode

MOVEOUT vil gennem en klynge-randominiseret undersøgelse undersøge effekter af udeskole gennem 30 skoler med en eller flere klasser på 4. til 9. klassetrin. De 30 skoler bliver via lodtrækning tilfældigt opdelt, således at halvdelen af skolerne bliver udtrukket til at få alle deres interesserede lærere på et to-dages kursus i udeskole i foråret 2022, samtidig med at den anden halvdel først får tilbudt kurset i foråret 2023. De lærere, som kommer på kursus i 2022, siger samtidig ja til at praktisere udeskole fem timer om ugen fordelt på 1-2 gange i det efterfølgende skoleår. De lærere, der først skal på kursus i 2023, siger ja til at fortsætte deres normale undervisning i skoleåret op til, de skal på kursus.

Projektet gennemføres i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og Enhed for Sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Tidsplan

Projektet vil forløbe fra start januar 2022 til oktober 2026.

Finansiering

Projektet er støttet med 5,36 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden.​

Redaktør