Børn der går

​​​​​​​​​​​Foto: Mads Bølling

MOVEOUT

Bliver folkeskolens ældste elever gladere for at gå i skole, når nogle tim​er foregår udendørs? Bevæger de sig mere? Og kan det øge det faglige niveau? ​​

Det er tre vigtige spørgsmål, som Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, Steno Diabetes Center Copenhagen og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse er i gang med at finde svar på. Det sker gennem projektet MOVEOUT, der vil undersøge effekten af ét skoleår med udeskole (5 timer ugentligt) på børn og unges bevægelsesadfærd, skolemotivation, trivsel og faglig præsentation. Desuden undersøges, hvilke pædagogiske aktiviteter, der fører til hvilke effekter.

Udeskole er en betegnelse for faglig undervisning, der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for skolens bygninger. Det involverer ofte bevægelse og leg i skolens nærmiljø og grønne omgivelser. I udeskole går målet om bedre sundhed og trivsel for flere, hånd i hånd med skolers kerneopgave om læring og alsidig udvikling. Der er dermed et stærkt samspil mellem uddannelses- og sundhedssektoren.

MOVEOUT vil gennem en klynge-randominiseret undersøgelse undersøge effekter af udeskole gennem 30 skoler med en eller flere klasser på 4. til 9. klassetrin. De 30 skoler bliver via lodtrækning tilfældigt opdelt, således at halvdelen af skolerne bliver udtrukket til at få alle deres interesserede lærere på et to-dages kursus i udeskole i foråret 2022, samtidig med at den anden halvdel først får tilbudt kurset i foråret 2023. De lærere, som kommer på kursus i 2022, siger samtidig ja til at praktisere udeskole fem timer om ugen fordelt på 1-2 gange i det efterfølgende skoleår. De lærere, der først skal på kursus i 2023, siger ja til at fortsætte deres normale undervisning i skoleåret op til, de skal på kursus.

Projektet gennemføres i samarbejde med Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet og Enhed for Sundhedsfremmeforskning på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Projektet er støttet med 5,36 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden.

Du kan læse mere på: www.moveoutstudy.dk


Kontaktperson: Forsker Mads Bølling, mads.boelling@regionh.dk  ​Redaktør