MOVEOUT-SPECIAL

​MOVEOUT-SPECIAL vil skabe større viden om en god udeskole praksis på specialskoler. Det vil muliggøre en informeret opskalering af udeskole til gavn for børn med funktionsnedsættelser på specialskoler.

Baggrund

Udeskole er en betegnelse for faglig undervisning, der regelmæssigt og over længere tid gennemføres uden for skolens matrikel. Udeskole involverer ofte bevægelse og leg i skolens nærområde og i grønne omgivelser. Forskning viser, at udeskole er positivt forbundet med øget fysisk aktivitet og skoletrivsel hos børn uden funktionsnedsættelser. Børn med funktionsnedsættelser (herunder intellektuelle udviklingsforstyrrelser) er i særlig høj risiko for lave fysiske aktivitetsniveauer, men der mangler viden om brugen af udeskole på specialskoler samt effekten af forløb med fysisk aktivitet.

MOVEOUT-SPECIAL bygger videre på forskningsprojektet MOVEOUT, der undersøger effekten af ét skoleår med udeskole, en dag om ugen, for elever på almenskoler. Læs mere om MOVEOUT på www.moveoutstudy.dk.

​Formål

Formålet med forskningsprojektet MOVEOUT-SPECIAL er at udvikle og afprøve guidelines til god udeskole på specialskoler, for at styrke bevægelse og trivsel for børn med funktionsnedsættelse.

Metode

I MOVEOUT-SPECIAL udvikles og evalueres udeskole til specialskoler i samskabelse med lærere, elever og eksperter i tilpasset bevægelse. Dernæst vurderes gennemførligheden og anvendeligheden af MOVEOUT-SPECIAL. Projektet er inddelt i nedenstående tre delprojekter.

  1. Det første delprojekt vil kortlægge det nuværende evidensgrundlag ved hjælp af en spørgeskemaundersøgelse og en litteraturgennemgang.
  2. Det andet delprojekt vil tilpasse MOVEOUT-interventionen til specialskoler med hjælp fra forskere, lærere, elever og eksperter i tilpasset bevægelse.
  3. Det tredje delprojekt vil gennem et klynge randomiseret forsøgsdesign vurdere gennemførlighed og anvendeligheden af MOVEOUT-SPECIAL på 2 specialskoler med elever fra 1. til 10 klasse.  De to skoler vil blive tilfældigt tildelt enten interventionsgruppen eller kontrolgruppen.

Tidsplan

Forskningsprojektet vil forløbe fra januar 2023 til og med december 2025.

Finansiering

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden med 4,8 mio. kr.

 

Kontaktperson: Professor Mette Aadahl, mette.aadahl@regionh.dk


Redaktør