​​

Klinisk brug af Patient-Rapporterede Outcomes – PRO

Projektet er en systematisk litteraturgennemgang af brugen af PRO til screening, opfølgning, beslutningstagning og personcentreret pleje og behandling ved kronisk sygdom. Det undersøges, om klinisk brug af PRO har effekt på patienters livskvalitet, kliniske mål for sygdomsbyrde, sundhedsøkonomi og sundhedsprofessionelles oplevelser. Desuden beskrives de organisatoriske og teknologiske vilkår ved implementering

.

Læs rapporten "Klinisk brug af patientrapporterede oplysninger - PRO' her.Redaktør