​​​​​​​​​

Generation Sunde Børn

Generation Sunde Børn er et partnerskabsprojekt mellem en række forskermiljøer og flere lokalsamfund, som skal udvikle et solidt, forskningsbaseret fundament for, at børn får et sundt liv i trivsel, samt forebygge udviklingen af overvægt. ​

Baggrund

Baggrunden for Generation Sunde Børn er blandt andet, at andelen af danske skolebørn med overvægt og svær overvægt stiger fra 13 %, når de går i indskolingen til 18%, når de rammer udskolingen. Overvægt i barndommen og ungdommen bliver ofte taget med i voksenlivet og nye undersøgelser fra Den Nationale Sundhedsprofil 2021 viser, at over halvdelen af den voksne befolkning i dag lever med overvægt eller svær overvægt.

Formål og intervention

Formålet med projektet 'Generation Sunde Børn' er at fremme sund vægt, udvikling og trivsel blandt børn i alderen 6-9 år, samt at modvirke social ulighed i sundhed.

Projektet bygger på samskabelse og en systemorienteret tilgang, der tager højde for kompleksiteten i udviklingen af overvægt. Interventionen er 2-årig og tager udgangspunkt i den eksisterende evidens og udvikles i tæt samarbejde med alle de aktører der er rundt om børnene; familien, skolen, foreningerne, SFO'en, kommunen, supermarkedet og restauranter m.fl. Der udvikles en koordineret, helhedsorienteret multikomponent intervention med fokus på søvn, mad, bevægelse, skærmvaner og trivsel. Interventionen vil kombinere pædagogiske og lærende aktiviteter for børn og familier, men også indsatser der skaber sunde rammer omkring børn og forældre, samt aktiviteter som fremmer fællesskabet blandt børn og familier.

Design

Projektet gennemføres i et cluster-randomiseret kontrolleret design. Der inkluderes i alt 24 lokalsamfund. Effekten af interventionen undersøges ved at sammenligne børn fra 12 interventionsskoler (1. og 2. klasse ved start) med børn fra 12 kontrolskoler.

Der måles på en række fysiologisk, kardio-metaboliske, adfærdsmæssige, kognitive, motoriske, mentale, trivselsmæssige og processuelle faktorer.

Tidsplan

Aktiviteter og forskning i Generation Sunde Børn vil blive gennemført i perioden fra maj 2022 til april 2026. I perioden maj 2022 til december 2022 vil der i samarbejde med en række aktører blive udviklet en koordineret, helhedsorienteret multikomponent intervention. I januar og februar 2023 vil der blive gennemført et pilotprojekt i 2 kommuner. Fra september 2023 til juni 2025 gennemføres det cluster-randomiserede interventionsprojekt.

Partnere, organisering og finansiering:

Generation Sunde Børn er et forskningsprojekt, som gennemføres i tæt samarbejde mellem fire forskningsinstitutioner:  Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Statens Institut for Folkesundhed, samt Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Projektet inviterer desuden en bred gruppe af nationale og lokale aktører, der vil være med til at lægge kræfter i at fremme en generation af sunde børn. Sammen vil vi udvikle en tværgående og ambitiøs indsats, der kan understøtte et godt og sundt børneliv og modvirke social ulighed i sundhed.

Forskningsprojektet er organiseret i 6 arbejdspakker som er illustreret i figur 1:Se tekst under figuren

Figure 1: Work package and researcher overview. WP leads are responsible for the WP tasks. WP-co leads are co-responsible for WP actions often via supervision of PhD students. WP participants are scientifically engaged in the WP. Black lines illustrate WP interaction. Dotted lines represent coordination of outcome measures by WP6.

Generation Sunde Børn er støttet med 80 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden.

Læs pressemeddelelsen om projekt Generation Sunde Børn på Københavns Universitets hjemmeside.​

For yderligere information kontakt Ulla Toft.Redaktør