Forløbsprogramanalyser

Analyser af kvalitet og organisering af indsatser til kronisk syge i Region Hovedstaden

I Region Hovedstaden har 27% af voksne mennesker en eller flere kroniske sygdomme. At kunne tilbyde relevant behandling og rehabilitering af disse sygdomme er essentielt for både den enkelte borger og deres pårørende. Studier har vist, at rehabilitering kan øge livskvalitet og funktionsevne samt forebygge genindlæggelser.

For at sikre en høj kvalitet af behandling og rehabilitering af mennesker med kroniske sygdomme har Region Hovedstaden udarbejdet forløbsprogrammer for nogle af de mest almindelige, alvorlige kroniske sygdomme: Diabetes, KOL, hjertesygdom, rygsygdom, kræft og demens. Forløbsprogrammerne beskriver, hvordan hospital, kommune og almen praksis skal samarbejde i forbindelse med behandling og rehabilitering.

Der er stor opmærksomhed på, hvordan man løbende lokalt kan forbedre indsatsen. Der igangsættes derfor jævnligt initiativer, der har til formål at forbedre kvaliteten af tilbuddene og overgangene imellem sektorer.

Siden 2014 har et team bestående af forskere fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse samt konsulenter fra Center for Sundhed arbejdet med monitorering og evaluering af forløbsprogrammer og indsatser til mennesker med kronisk sygdom.

Teamets analyser belyser områder, som hospitaler, kommuner eller almen praksis kan arbejde med for at forbedre indsatserne til mennesker med kronisk sygdom samt samarbejdet mellem aktørerne i forløbet.

Baggrunden for analyserne er problematikker identificeret af patienter, personale eller ledere, der arbejder med kronisk sygdom eller forløbsprogrammer. Derudover identificeres problemstillinger af teamet selv, de medarbejdere i Center for Sundhed, der arbejder med at udvikle forløbsprogrammerne, samt øvrig forskning på Center for Klinisk Forebyggelse.

Analyserne kan fx bestå i:

  • analyser af eksisterende data fx fra registre, kommuner eller sundhedsprofilspørgeskemaer
  • analyser af data indsamlet med en specifik problemstilling for øje (fx spørgeskemaundersøgelse blandt patienter)
  • analyser af effekter og processer i forbindelse med interventioner

 

Resultaterne formidles direkte til relevante aftagere fx hospitaler, kommuner og almen praksis.

Redaktør