​​​​​​​​​​​​​​​​Foto: Martin Zakora, Haver til Maver

FoodACT

FoodACT er et samarbejdsprojekt mellem Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring (NEXS) og Haver til Maver. FoodACT har til formål at undersøge effekten af skolehaver på børns maddannelse, klimabevidsthed, skolemotivation og bevægelse. 

​Baggrund

Undersøgelser viser, at danske børn både bevæger sig for lidt og har usunde madvaner – særligt børn fra udsatte familier. Initiativer, der har til formål at øge børns bevægelse eller sunde madvaner har ofte kun kortsigtede eller ingen effekter. Forskning tyder dog på, at når man kombinerer et fokus på at øge sunde madvaner samtidig med bevægelse, så har det længerevarende effekter på begge udfaldsmål. Sund kostadfærd påvirker ikke kun sundheden, men har også vist at kunne have betydning for klimaet. I skolehaveprogrammet Haver til Maver besøger skoleklasser en skolehave 8-10 gange. Eleverne har deres eget jordstykke, hvor de lærer at dyrke og tilberede økologiske grøntsager sammen med fagpersoner såsom kokke, biologer og naturvejledere. Der undervises altså i sunde kostvaner samtidig med, at børnene kommer ud af klasseværelset og på den måde øger deres bevægelse. Undervisningen rykkes udendørs, hvilket også kan påvirke børnenes skolemotivation og forståelse for klimaet.

Formål

Formålet med forskningsprojektet FoodACT er at undersøge hvordan deltagelse i skolehaveprogrammet Haver til Maver påvirker børn i 4. og 5. klasses maddannelse, klimabevidsthed, skolemotivation og bevægelse.

Metode

FoodACT er inddelt i nedenstående tre samtidige delprojekter.

  1. ​Det første delstudie vil kvantificere effekten af Haver til Maver-interventionen på elevernes madkompetence, klimabevidsthed og skolemotivation ved hjælp af før-efter målinger med spørgeskemaer.

  2. Det andet delstudie vil undersøge elevernes fysiske aktivitetsniveauer, når de deltager i Haver til Maver-interventionen. Fysisk aktivitet vil blive målt med bevægelsesmålere i syv sammenhængende dage i de uger, hvor Haver til Maver er en del af skoleugen. Dage med Haver til Maver vil blive sammenlignet med dage, hvor de har almindelig undervisning på skolen.

  3. Det sidste delstudie vil undersøge og kvantificere elevernes krops-stillinger og bevægelser, mens de er skolehaven ved brug af observation. Derudover vil projektet kortlægge, hvilken oplevelse eleverne har af at deltage i skolehave programmet Haver til Maver. 

Tidsplan

Forskningsprojektet vil forløbe fra januar 2023 til og med december 2025.

Finansiering

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden med 4,0 mio. kr. ​ 

Publikationer fra projektet

Stage, A., Otte, C.R., Bentsen, P., Bølling, M. & Elsborg, P. (2023) Nyt forskningsprojekt undersøger effekten af skolehaver på børns maddannelse, bevægelse og skolemotivation. Børn i Fysioterapi, 1, 19-21. (link)

Gå-hjem-seminar om skolehaver (2023). Center for Klinisk forskning og Forebyggelse, Center for Børn og Natur, og Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. (link)​


Redaktør