​Foto; Martin Zakora, Haver til Maver

FoodACT

​FoodACT er et samarbejdsprojekt mellem til Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Haver til Maver, som har til formål at undersøge effekten af skolehaver på børns maddannelse, bevægelse og skolemotivation. 

​Baggrund

Undersøgelser viser, at danske børn både bevæger sig for lidt og har usunde madvaner – særligt børn fra udsatte familier. Initiativer, der har til formål at øge børns bevægelse eller sunde madvaner, har ofte kun kortsigtede eller ingen effekter. Forskning tyder dog på, at når man kombinerer et fokus på at øge sunde madvaner med et fokus på bevægelse, så har det længerevarende effekter på begge udfaldsmål. I skolehaveprogrammet Haver til Maver besøger skoleklasser en skolehave 8-10 gange, hvor de har deres eget jordstykke, og hvor de lærer at dyrke og tilberede økologiske grøntsager sammen med fagpersoner såsom kokke, biologer og naturvejledere. Der undervises altså i sunde kostvaner samtidig med, at børnene kommer ud af klasseværelset og på den måde øger deres bevægelse.

Formål

Formålet med forskningsprojektet FoodACT er at undersøge, hvordan deltagelse i skolehaveprogrammet Haver til Maver påvirker børn i 3.  til 5. klasses maddannelse, bevægelse og skolemotivation.

Metode

FoodACT er inddelt i nedenstående tre samtidige delprojekter.

  1. Det første delprojekt vil kvantificere effekten af Haver til Maver-interventionen på elevernes madkompetence samt skolemotivation ved hjælp af før-efter målinger.
  2. Det andet delprojekt vil kvantificere effekten af Haver til Maver-interventionen på elevernes fysiske aktivitet ved hjælp af to målinger. Fysisk aktivitet vil blive målt med accelerometre i en syv dages periode i uger, hvor Haver til Maver-interventionen er en del af skoleugen. De dage, hvor eleverne udsættes for interventionen, vil blive sammenlignet med dage, hvor de har almindelig undervisning på skolen.
  3. Det sidste delprojekt er en procesevaluering af projektet, der vil evaluere Haver til Maver-interventionens kernekomponenter med fokus på afviklingen af sessionerne ved hjælp af systematiske observationer og fokusgruppeinterviews af, hvordan elevernes oplever interventionen.

Tidsplan

Forskningsprojektet vil forløbe fra januar 2023 til og med december 2025.

Finansiering

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden med 4,0 mio. kr.

 

Kontaktperson: Postdoc Peter Elsborg, peter.elsborg@regionh.dk

 


Redaktør