​Foto: Kim Kjærgaard Sørensen, KFUM.

Familieraketten - en familierejse med de voksne ved roret

​Mange initiativer søger at imødekomme mistrivsel, usunde vaner og velvære blandt børn og familier. Alligevel ser vi,  at flere børn bevæger sig for lidt og bliver overvægtige – særligt blandt børn af forældre med kort uddannelse eller i lavindkomst jobs. KFUM'S Sociale Arbejde (KSA) møder på sociale caféer og børnehaver i udsatte  områder familier, hvor børnene ikke får den nødvendige forældrestøtte til at leve et sundt og godt liv. Selvom forældrene forsøger at omfavne børnenes behov, er deres forudsætninger fra egen opvækst ofte utilstrækkelige. Manglen på forældrestøtte tidlig i livet påvirker børns kompetencer til at begå sig socialt og fastholde sunde livsmønstre. 

For at understøtte denne målgruppe, er KSA og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse gået sammen om at lave en familieorienteret indsats, som fremmer sundhed blandt de mest sårbare grupper af børn. I et struktureret familiegruppe-forløb hver uge i 6 måneder på 2 sociale cafeer og 2 daginstitutioner vil vi pilotteste en velafprøvet intervention ("Positive Parenting Program") til at integrere sundhed i en social indsats. Formålet med forældretræningsprogrammet er at forebygge adfærds-, følelses-, og udviklingsmæssige problemer hos børn ved at udvikle deres forældres forældreevne.

Projektet er støttet med 3.749.923 kr. af Novo Nordisk Fonden, og vil forløbe fra start januar 2022 til slut december 2023.

Kontaktperson: Videnskabelig assistent Lærke Mygind Grønfeldt, laerke.mygind.groenfeldt@regionh.dk ​


Redaktør