​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Foto: Kim Kjærgaard Sørensen, KFUM.

FamilieRaketten - Et familiefællesskab, som styrker det gode familieliv

​FamilieRaketten er et udviklings- og forskningsprojekt i samarbejde mellem KFUM's Sociale Arbejde og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Projektet har til formål at lave en familieorienteret indsats, som fremmer det gode familieliv og børns trivsel. 

Baggrund

FamilieRaketten er et familiefælleskab, som handler om at give rum og inspiration til at få mere af det gode familieliv, blandt andet sjove lege, fælles måltider og flere hyggelige stunder som familie. I FamilieRaketten vil et hold af KFUM's Sociale Arbejdes frivillige og en ansat sætte nogle strukturerede og hyggelige rammer op med fokus på det gode familieliv. KFUM's Sociale Arbejde vil skabe rammerne for nye fællesskaber, både blandt voksne og børn. Familierne vil have det til fælles, at de gerne vil have et stærkere lokalt netværk og mere overskud som familie. 

Formål

Formålet med projektet er at undersøge om FamilieRaketten er egnet til at blive brugt i andre af KFUM's Sociale Arbejdes institutioner, samt at give et indtryk af, om FamilieRaketten har en betydning for det gode familieliv og børns trivsel.

Metode

Projektet er en pilotafprøvning af interventionen FamilieRaketten og af det forskningsbaserede evalueringsdesign, som en større udrulning af projektet vil kunne evalueres i. FamilieRakettens gennemførlighed og anvendelighed vil blive undersøgt gennem et randomiseret forsøgsdesign på fire af KFUM's Sociale Arbejdes institutioner. Hver institution vil inkludere fire til syv børnefamilier med børn mellem 3-12 år. Efter rekruttering vil familierne randomiseres ved simpel lodtrækning. Halvdelen af familierne allokeres til at deltage i interventionen FamilieRaketten, og den anden halvdel allokeres til en sammenligningsgruppe, som modtager de vanlige tiltag.

Tidsplan

Projektet vil forløbe fra start januar 2022 til slut december 2023.

Finansiering

Projektet er støttet med 3.749.923 kr. af Novo Nordisk Fonden. 


I denne video forklarer vores postdoc Lærke Mygind, hvad det vil sige for deltagerne at deltage i FamilieRaketten:​​​ https://www.youtube.com/watch?v=1gvfnAxqkCo​
https://www.youtube.com/watch?v=1gvfnAxqkCo

Redaktør