Bevægelsesmønstre og fysisk aktivitet

Baggrund

Sport og motion, men også let fysisk aktivitet i hverdagen beskytter mod udvikling af kroniske sygdomme, som hjertekarsygdom, type 2 diabetes og visse cancersygdomme. Selvom mange voksne danskere cykler i forbindelse med transport og dyrker sport og motion i fritiden, tilbringer vi samtidigt en større og større del af vores hverdag i siddende stilling, fx i en bil, eller foran et TV, en PC eller en smartphone. Forskning i sammenhænge mellem bevægelse og sygdomsrisiko har tidligere være baseret på spørgeskema informationer om fysisk aktivitet. I dag giver accelerometer-teknologi mulighed for detaljeret måling af 24-timers bevægelsesmønster – også i store befolkningsundersøgelser.  Det er således muligt at studere sammenhænge mellem detaljeret 24-timers bevægelsesmønster og forskellige helbredsudfald.

Formål

Formålet med denne undersøgelse er derfor at beskrive voksne danskere daglige bevægelsesmønster, i form af tid brugt på liggende og stillesiddende adfærd, stående stilling, gang, løb, cykling, trappegang osv., og at identificere henholdsvis skadelige og optimale 24-timers bevægelsesmønstre i forhold til biologiske risikofaktorer for hjertekarsygdom: kolesterol, blodtryk, kondition, vægt og taljemål.

Metode

I befolkningsundersøgelsen Helbred2016, har ca. 700 voksne danskere mellem 18 og 69 år og bosat i 10 kommuner vest for København, båret 2 Axivity accelerometre 24 timer i døgnet i 7 dage. Samtidigt har deltagerne i undersøgelsen gennemgået en helbredsundersøgelse med bl.a. konditionstest, måling af blodtryk og blodprøvetagning.  

Sammenhængene mellem på den ene side accelerometermålt 24-timers bevægelsesmønster og på den anden side biologiske risikofaktorer for hjertekarsygdom, analyseres ved hjælp af statistiske modeller, hvor 24-timers aktivitets mønster indgår, fremfor fysisk aktivitet, søvn eller stillesiddende adfærd som enkelte faktorer.

Ny viden

Projektet vil generere ny viden om sommenhænge mellem 24-timers bevægelsesmønstre og risiko for hjertekarsgydom Denne viden er nødvendig for at kunne målrette fremtidige borebyggelsesindsatser, og formulere anbefalinger og fuidelines der sigter mod at fremme en aktiv hverdag i den danske befolkning, hvor stadigt flere lever med hjertekarsygdom og anden inaktivitetsrelateret sygdom.

 

Kontaktpersoner: Mette Aadahl og Cecilie Goltermann Toxværd

Redaktør