Anbefalinger til fremtidig forskning på multisygdomsområdet

Multisygdom er den samtidige forekomst af flere kroniske sygdomme, hvilket medfører en stor byrde for individet i forhold til mængden af symptomer og komplicerede behandlingsforløb. Formålet med dette arbejde er at skabe overblik over emnet multisygdom, undersøge igangværende forskning på multisygdomsområdet i Danmark, og identificere hvilken viden, der fortsat mangler på området. Denne afdækning danner baggrund for udvælgelse og beskrivelse af konkrete idéer til forskningsprojekter, som det ville være relevant at gå videre med og eventuelt udføre på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

 

Arbejdet er finansieret af Enhed for Det Nære Sundhedsvæsen, Region Hovedstaden.

 

Redaktør