​​​​​​​​​

Aktiv Patientstøtte

Baggrunden for Aktiv Patientstøtte er, at nogle mennesker er særligt belastede af en eller flere sygdomme og oplever mange hospitalsindlæggelser. Mange akutte kontakter til sundhedsvæsenet kan være tegn på, at hjælpen omkring disse mennesker kan forbedres. Deltagerne i projektet støttes derfor med telefonrådgivning fra en specialuddannet sygeplejerske, der hjælper dem med at håndtere deres sygdom og få bedre udbytte af deres egne og sundhedsvæsenets ressourcer.

Indsatsen evalueres med et randomiseret kontrolleret studie, der begyndte 9. april 2018. Der inkluderes 4400 patienter fordelt på de fem regioner. Indlæggelser og patientrapporteret livskvalitet er de primære effektmål og undersøges af Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse. Den samlede tværregionale forskningsledelse undersøger effekter, mekanismer i effekter, organisering, omkostningseffektivitet og patientoplevelser i Aktiv Patientstøtte.  

Find yderligere information om projektet på ClinicalTrials.gov (NCT03628469).

Aktiv Patientstøtte er finansieret af Finansministeriet og blev implementeret nationalt i juni 2017.

Redaktør