Rigere uden røg

​Rekruttering af rygere med lav socioøkonomisk status til kommunale rygestoptilbud

TrygFonden bevilligede i 2017 midler til at undersøge effekten af økonomisk belønning af røgfrihed målrettet rygere med lav socioøkonomisk status. Selve interventionen forløb i hele 2018.

Projektets formål er at undersøge, om oplysningskampagner vs. økonomisk belønning af rygere der holder sig røgfri, er mest effektivt til at rekruttere til kommunale rygestophold samt til at opnå længerevarende røgfrihed, med særlig fokus på rygere med lav socioøkonomisk status.

Projektet er en lodtrækningsundersøgelse, hvor seks interventions-kommuner fik 100.000 kr. hver til deres intervention; tre ’belønningskommuner’ (Frederiksberg, Halsnæs og Helsingør kommuner) afprøvede effekten af, at rygere med lav socioøkonomisk status fik en økonomisk belønning i form af gavekort for at holde sig røgfri på kommunale rygestophold. Samtidig afprøvede tre ’kampagnekommuner’ (Rødovre, Gladsaxe og Odense kommuner) effekten af oplysningskampagner, der opfordrede rygende borgere til at tilmelde sig kommunale rygestophold. Kampagnerne var søgt målrettet rygere med lav socioøkonomisk status.

Vi måler både på antal rygere, der rekrutteres til kommunale rygestophold, og på rygestoprater efter 6 måneder og 12 måneder (indsamles i 2019-2020). Der sammenlignes med seks rene kontrolkommuner hvor ingen intervention fandt sted. Resultater fra projektet offentliggøres i løbet af 2020.

MetodeMetoden opsat i et flowdiagram


Kampagnekommunerne (Rødovre, Gladsaxe og Odense)

Kampagnekommunerne valgte at gå sammen om at udvikle fælles kampagnemateriale. Kampagnerne var søgt målrettet rygere med lav socioøkonomisk status. Kampagnematerialet blev offentliggjort i januar 2018.


Belønningskommunerne (Frederiksberg, Halsnæs og Helsingør)

Belønningskommunerne skulle belønne rygestopdeltagere ved længerevarende valideret røgfrihed med gavekort på i alt 1.200 kr., fordelt henover 3 eller 4 mødegange. Kommunerne skulle øge indsatsen af rekruttering af borgerere med lav socioøkonomisk status sideløbende med deres vanlige rekrutteringsmetoder. Dette indebar særligt annoncer og opslag i udsatte boligområder. Rekrutteringen startede i januar 2018.

Projektet ledes af Charlotta Holm Pisinger, professor i Tobaksforebyggelse.

Ved spørgsmål henvendelse rettes til projektkoordinator Cecilie Goltermann Toxværd på telefon: 3816 3060.

Redaktør