Fysisk aktivitet

Det er veldokumenteret, at fysisk aktivitet har en positiv indflydelse på vores helbred og velbefindende, og at fysisk aktivitet er en vigtig og nødvendig del af hverdagen livet igennem fra den tidlige barndom til den sene alderdom. Omvendt er mangel på regelmæssig fysisk aktivitet – fysisk inaktivitet – forbundet med en betydelig øget risiko for fysisk og mental sygdom. Imidlertid er der i lande med høj og middel indkomst, herunder i Danmark, set en stigning fra 2001 til 2016 i andelen af befolkningen, som er utilstrækkeligt fysisk aktive. Tilsvarende er der siden 1980 sket et fald i befolkningens kondition. 

Vi ønsker at bidrage til at vende denne udvikling. Det vil vi gøre ved fortsat at fokusere på betydningen af fysisk aktivitet i befolkningen, monitorere udviklingen, samt skabe vidensgrundlag for anbefalinger og indsatser til fremme af fysisk aktivitet og begrænsning af stillesiddende adfærd og inaktivitet.

Prioriterede områder

Vi fokuserer på fysisk aktivitets- og bevægelsesmønstre i et hverdags- og helhedsperspektiv: 

  •  I forskellige domæner (fritid, arbejde, transport)

  • Af forskellige typer og intensiteter (siddetid, let, moderat og hård fysisk aktivitet)

  • Over hele døgnet (inkl. sovetid)

  • I befolkningen som helhed, samt i udvalgte befolkningsgrupper herunder mennesker med kronisk sygdom

Forskningsmetoder

Vores forskning inkluderer litteraturstudier, epidemiologiske studier, monitorering og måling af fysisk aktivitet, samt interventionsstudier. I udvikling af nye projekter om fysisk aktivitet, stillesiddende adfærd og hverdagsbevægelse tilstræber vi at arbejde translationelt fra projektidé og afdækning af eksisterende viden til epidemiologiske studier af sammenhænge, som grundlag for udvikling og gennemførsel af pilot – og interventionsstudier. Målet er, at resultaterne finder anvendelse i praksis, i form af anbefalinger om og indsatser rettet mod fysisk aktivitet i den brede befolkning såvel som i klinisk praksis.

Vi tilstræber at samarbejde og inddrage de kompetencer, der findes i denne gruppe, i sektion for sundhedsfremme og på hele CKFF, såvel som hos eksterne kolleger og samarbejdspartnere.
Redaktør