Principper for projekter i Forebyggelseslaboratoriet

Til grund for projekter i Laboratoriet ligger nedenstående fem principper, der både skal ses som retningsgivende for sekretariatets arbejde og som kriterier for de projekter, der kan blive en del af Laboratoriet.

Tabel 5 principper.jpg

Redaktør