Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium er etableret som et resultat af en politisk beslutning i regionerne. Kommuner og praksissektoren er inviteret til at indgå i samarbejdet om Forebyggelseslaboratoriet. Det er besluttet, at Region Hovedstaden har hovedansvaret for at drive initiativet, som er administrativt forankret ved Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF).

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium samler forskellige aktører og understøtter partnerskabsprojekter med henblik på at afprøve forebyggelsestiltag både i og udenfor sundhedsvæsenet og på tværs af sektorer. Partnerskaber er omdrejningspunktet for arbejdet i Forebyggelseslaboratoriet. Der er kort afstand fra idé til afprøvning, og vi anvender ofte nye metoder og tilgange med henblik på at udvikle bæredygtige indsatser. Vores mål er at bidrage til styrkelse af forebyggelsesindsatser.

 Vi har en forskergruppe, der understøtter partnerskabsprojekter i forhold til udvikling, implementering og evaluering af projekter og indsatser på forebyggelsesområdet. Vores sekretariat understøtter partnerskabsdannelse og formidler Forebyggelseslaboratoriets erfaringer.
 
Læs mere om Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium på hjemmesiden www.forebyggelseslaboratoriet.dk.

Ved spørgsmål kan henvendelse rettes til projektleder Anders Blædel Gottlieb Hansen på telefon:
3816 3116 eller mail: anders.blaedel.gottlieb.hansen@regionh.dk

Redaktør