Forebyggelseslaboratoriets arbejdsplan

Laboratoriets arbejde er inddelt i tre faser:

Opstartsfasen: Etablering af sekretariatet, indledende definition og beskrivelse af initiativet, involvering af relevante partnere bl.a. gennem nationale partnerskabsmøder, etablering af styregruppen samt indledende tilkobling af konkrete projekter til Laboratoriet.

Konsolideringsfasen: Gennem sekretariatets involvering i konkrete projektidéer, som udspringer fra partnerskabsalliancen, genereres erfaringer med hvilke roller, Laboratoriet med fordel kan spille i forhold til projektudvikling, involvering af partnere, design, fundraising og evaluering af projekter. Det undersøges desuden hvilken funktion, Laboratoriet kan have i forhold til at samle en bred skare af relevante og forskelligartede aktører indenfor sundhedsområdet. Der søges inspiration fra lignende internationale initiativer. Erfaringer fremlægges løbende for styregruppen, som understøtter sekretariatet i at evaluere og kvalificere den fremadrettede strategi for Laboratoriets arbejde. Partnerskabsalliancen konsolideres yderligere fx gennem bilaterale møder samt årlige Inspirations- og Netværksmøder, som planlægges under vejledning fra styregruppen.

Med udgangspunkt i erfaringerne fra konsolideringsfasen og i samarbejde med styregruppen udarbejdes en strategi og konkrete retningslinjer for Laboratoriets arbejde i de kommende år. Herunder udvælges temaer og fokusområder for 1 år ad gangen. 

Driftsfasen: På baggrund af den udarbejdede strategi, konkrete retningslinjer og udvalgte fokusområder går Laboratoriet ind i en driftsfase. Aktiviteterne i denne fase kan endnu ikke beskrives, idet de afhænger af processen og beslutningerne i konsolideringsfasen.

Redaktør