Sektion for Klinisk Epidemiologi


Forskningsfelt:

Vores forskning spænder over fire centrale områder.


 1. Vækst i barndommen og sundhed og sygdom senere i livet

  Denne forskning ledes af seniorforsker og lektor Jennifer L. Baker. En væsentlig del af forskningen tager udgangspunkt i de københavnske skolelægejournaler, der omfatter vægt- og højdemålinger på ca. 420.000 danske skolebørn født i perioden 1930-1997. Ved at følge børnene i de danske nationale sundhedsregistre kortlægger forskergruppen, hvorledes vækst i barndommen påvirker risikoen for blandt andet cancer, hjertekarsygdomme, diabetes, lungesygdomme og autoimmune sygdomme i voksenlivet. Med afsæt i de københavnske sundhedsplejerskejournaler på ca. 95.300 spædbørn født i perioden 1959-1967 undersøger forskningsgruppen også sammenhængen mellem ernæring og vækst i det tidlige liv og udvikling af kardiometaboliske sygdomme.

 2. Gastroenterologisk og endokrinologisk epidemiologi

  Denne forskning undersøger om og hvorledes gastrointestinal inflammation, herunder inflammatorisk tarmsygdom, ændringer i tarmhormoner og ubalancer i tarmbakteriesammensætningen bidrager til udvikling af kardiometaboliske sygdomme såsom fedme, type 2 diabetes og hjertekarsygdomme. Forskningen tager udgangspunkt i egne befolkningsbaserede populationer og nationale sundhedsregistre, og omfatter tillige laboratorieforskning.

 3. Postmarketing lægemiddelforskning / fase IV lægemiddelforskning

  Herved forstås studier af lægemidlers virkninger og bivirkninger, efter at lægemidlerne er godkendt og dermed anvendes i den generelle befolkning. Fase IV studier er værdifulde, fordi de tilvejebringer viden om lægemidlers virkninger og bivirkninger, når disse anvendes i real-life praksis. Vores epidemiologiske ekspertise og erfaring med de nationale sundhedsregistre giver os et unikt udgangspunkt for at lave fase IV studier af højeste internationale standard.

 4. Videnskabelig epidemiologisk rådgivning til klinikken

  Vi tilbyder i Sektion for Klinisk Epidemiologi epidemiologisk rådgivning til klinikere i Region Hovedstaden (du kan læse mere om Epidemiologisk Rådgivning her). Vi er et metodestærkt miljø, som hjælper med alt fra fondsansøgninger og studiedesign til datahåndtering, statistik og manuskriptstøtte. Vi møder lægerne i klinikken og i tæt samarbejde skaber vi forskningsresultater af højeste standard. Ofte tilbydes tre måneders hjælp til statiske analyser, artikelskrivning (metode- og resultatafsnit) og bistand ved revision. Vi er endvidere et åbent miljø med plads til ph.d.-studerende, der ønsker at være tilknyttet et klinisk epidemiologisk miljø i en periode af deres ph.d.-uddannelse.


Samarbejdspartnere

Sektion for Klinisk Epidemiologi har et tæt samarbejde med de kliniske afdelinger i Region Hovedstaden. Vi har endvidere en lang række samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Centrale nationale akademiske samarbejdspartnere omfatter Metabolismecenteret på Københavns Universitet, hvor Jennifer L. Baker og Kristine Allin er tilknyttet som lektorer og Steno Diabetes Center Copenhagen. Af internationale samarbejdspartnere kan nævnes Imperial College, UK og Harvard University, Cornell University, National Cancer Institute, Mayo Clinic og Mount Sinai, USA.


Fysiske rammer og udstyr

I Sektion for Klinisk Epidemiologi arbejder vi med epidemiologiske og statistiske metoder med brug af egne data og data fra danske registre via Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. Vi anvender det statistiske software SAS og Stata. Vi samarbejder endvidere med Metabolismecenteret på Københavns Universitet, der har et molekylærgenetisk laboratorium.

Redaktør