Biostatistik

I Biostatistik deltager vi i projekter på tværs af centerets sektioner og analyserer data for eksterne samarbejdspartnere. Vi har mange års erfaring med design, analyse og fortolkning af tværsnitsstudier, randomiserede kliniske forsøg, kohortestudier, surveys samt registerstudier indenfor mange forskellige forskningsområder. Den gode anvendelse af statistiske analyser har stor prioritet i sektionen. Vi deltager på mange forskellige niveauer i projekter i centeret: Det kan være, at vi i tæt samarbejde med forskerne oparbejder data, analyserer og fortolker resultaterne, eller at vi yder hjælp til selvhjælp til forskere, som er mere selvkørende.

Copenhagen Clinical Phase IV Unit (Phase4Cph) 

Phase4Cph er et tæt samarbejde mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Vi har stor erfaring med farmakoepidemiologiske studier herunder Fase IV studier, medicinforbrugsstudier, nationale registerstudier, kliniske studier og metodestudier. Vi samarbejder med medicinalindustrien og myndigheder om post autorisation safety studier (PASS) og effektiveness studier (PAES). Vi vejleder og oplærer kandidat- og ph.d.-studerende i farmakoepidemiologi.

​Epidemiologisk Rådgivning

Vores epidemiologiske rådgivningsteam udbyder praktisk hjælp til klinisk og epidemiologisk forskning. Vi samarbejder med forskere fra forskellige kliniske baggrunde og analyserer og håndterer data fra både randomiserede studier, klinisk indsamlede data, observationelle og epidemiologiske studier. Vi har erfaring inden for en bred vifte af analysemetoder så som propensity score matching, multipel imputation, repeated measures og competing risks. Desuden kan vi hjælpe med studiedesign, adgang til og anvendelse af nationale registerdata, inklusive medicin- og laboratoriedata.

Vi laver datamanagement og analyse i bl.a. SAS, R og Stata. Desuden vejleder vi gerne kandidater og ph.d.-studerende, der har behov for rådgivning om deres analyser.