Sektion for Data, Biostatistik og Farmakoepidemiologi (StatPharm Section)

​Sektion for Data, Biostatistik og Farmakoepidemiologi har to kerneopgaver:

Biostatistik

I Biostatistik deltager vi i projekter på tværs af centerets sektioner og analyserer data for eksterne samarbejdspartnere. Vi har mange års erfaring med design, analyse og fortolkning af tværsnitsstudier, randomiserede kliniske forsøg, kohortestudier, surveys samt registerstudier indenfor mange forskellige forskningsområder. Den gode anvendelse af statistiske analyser har stor prioritet i sektionen. Vi deltager på mange forskellige niveauer i projekter i centeret: Det kan være, at vi i tæt samarbejde med forskerne oparbejder data, analyserer og fortolker resultaterne, eller at vi yder hjælp til selvhjælp til forskere, som er mere selvkørende.

Copenhagen Clinical Phase IV Unit (Phase4Cph) 

Phase4Cph er et tæt samarbejde mellem Klinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Vi har stor erfaring med farmakoepidemiologiske studier herunder Fase IV studier, medicinforbrugsstudier, nationale registerstudier, kliniske studier og metodestudier. Vi samarbejder med medicinalindustrien og myndigheder om post autorisation safety studier (PASS) og effektiveness studier (PAES). Vi vejleder og oplærer kandidat- og ph.d.-studerende i farmakoepidemiologi.