Om os

Epidemiologisk Rådgivning fungerer som en integreret del af den kliniske forskning på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Formålet med vores virke er at øge muligheden for, at de gode kliniske ideer bliver testet, realiseret og gjort implementerbare. Det gør vi ved at fremme igangsættelsen af nye projekter, højne niveauet af forskning initieret i klinikken og hjælpe med at færdiggøre igangværende projekter.

Vi anvender opdaterede analysemetoder til at undersøge og forstå sammenhænge i såvel kliniske som epidemiologiske data. Ved at anvende kliniske data kan vi undersøge effekt af behandling, mens vi med epidemiologiske data kan følge forskellige grupper over tid og tage højde for medicinforbrug, socioøkonomiske faktorer og comorbiditet.

Vi har stor erfaring med de danske sundhedsregistre, både med hensyn til diagnoser og procedurer, men også medicin og de mange muligheder for at tage højde for familieforhold eller forskelle i indkomst og uddannelse, som kan påvirke forskellige patientgrupper

Vi har blandt andet erfaring med:

  • Randomiserede studier

  • Observationelle studier, både fra registre og kliniske studier

  • Nationale registerdata

  • Befolkningsundersøgelser

  • Anvendelse af andre datatyper, f.eks. geografiske data

  • Patient-reported outcomes

Desuden vejleder og rådgiver vi gerne forskere, der gerne selv vil analysere data, men har brug for sparring til analysevalg, design eller data management. 

Redaktør