Status for DanFunD

Dataindsamlingen er nu afsluttet, og 9.801 personer valgte at deltage i undersøgelsen baseret på et tilfældigt udtræk fra baggrundsbefolkningen. Vi er i gang med et større oprensnings- og analysearbejde af de utallige data, og de første resultater er lige på trapperne. Alle publicerede resultater, som udspringer fra DanFunD-projektet, vil løbende blive præsenteret under publikationer. 

Som for alle større epidemiologiske undersøgelser skal vi dog væbne os med lidt tålmodighed, før vi kan forvente at se de helt store gennembrud resultatmæssigt, og vi forventer da også, at undersøgelser vil fortsætte de næste 10-15 år. Skal vi drage parallellen til hjertekarsygdom, så gik der cirka 15 år, fra man startede undersøgelse op først i 1950'erne, før man fik virkelig styr på, hvilke risikofaktorer der var tale om. Det samme kan sagtens være tilfældet med "funktionelle lidelser".

Redaktør