Oversigt over befolkningsundersøgelser

Hovedprojekt​et er angivet øverst, mens delprojekter, der benyttede samme kohorte, angives nedenunder.

Dataindsamling

Undersøgelse og ansvarlig

1964

50-års undersøgelsen (1914-kohorten), Leif Hagerup
Socialpsykiatrisk undersøgelse, Henrik Hoffmeyer

1967

70-års undersøgelsen (1897-kohorten), Marie Eriksen
Socialpsykiatrisk undersøgelse, Torkel Rinder Bollerup

1974-75

60-års undersøgelsen (1914-kohorten), Marianne Schroll
Socialpsykiatrisk undersøgelse, Henrik Hoffmeyer, Grethe Hess, Mogens Kleven
Rygundersøgelse, Fin Biering-Sørensen

1976-77

40-års undersøgelsen (1936-kohorten), Hanne Hollnagel
Socialpsykiatrisk undersøgelse, Karin Garde
Alkohol og alkoholisme, Henrik Sælan
Sexologi, Karin Garde
Renin og hypertension, Hans Ibsen
Bly i blod, Philippe Grandjean, Niels Berg Olsen

1977

80-års undersøgelsen (1897-kohorten), Erik Agner

1977-78

Helbred-78 (Interventionsundersøgelsen, 1918-, 28-, 38- og 48-kohorterne), Finn Gyntelberg
Rygundersøgelse, Fin Biering-Sørensen

1979

Bergøe undersøgelsen (bly), Hanne Kirkby

1979

Claudicatio intermittens undersøgelsen, Uffe K. Jacobsen

1979-80

Gaffeltruckfører-undersøgelsen, Thora Brendstrup

1979-80

Sygeplejepersonale-undersøgelsen, Henrik Vinterberg

1981-82

67-års undersøgelsen (1914-kohorten), Thora Brendstrup

1981-82

45-års undersøgelsen (1936-kohorten), Lisbeth Hedegaard
Polyneuropati og alkohol, Henrik Sælan, Bjørn Melgaard
Gynækologisk del, Katrine Sidenius
Se-calcium og blodtryk, Ole Sigaard-Andersen
Sygdomsmodel, Hanne Hollnagel, Ib Svendsen

1982

85-års undersøgelsen (1897-kohorten), Jette Ingerslev

1982-84

MONICA I (1922-, 32-, 42- og 52-kohorterne), Marianne Kirchhoff
Galdestensepidemiologi, Torben Jørgensen
Funktioner i CNS, Peter Laursen
Jernstatus, Niels Milman

1984-85

70-års undersøgelsen (1914-kohorten), Kirsten Schultz-Larsen
Funktionsevne, Kirsten Avlund
Snorken, Poul Jennum
WAIS-testning, Mogens Kleven
Adrenalin, noradrenalin, Niels Juel Christensen
Jernstatus, Niels Milman
Galdestensepidemiologi, Torben Jørgensen

1985

InterSalt, Kim Klarlund

1985-86

Copenhagen Male Study, Hans Ole Hein

1986-87

MONICA II (1926-, 36-, 46- og 56- kohorterne), Anette Sjøl
Søvnmønstre, Poul Jennum
Indeklimasyge i øjnene, Carsten Franck
Arbejdsbetinget stress, Bo Netterstrøm
Behandling af hypertension, Jan Carlsen

1987

51-års undersøgelsen (1936-kohorten), Lars Møller
Sexologi, Anne Køster, Kim Solstad

1987-88

GEN-MONICA (MONICA I-kohorten).
Galdestensepidemiologi, Kirsten Hougaard, Torben Jørgensen
Fedme- og kostprojekt, Berit L. Heitmann
Jernstatus, Niels Milman
Ekko-kardiografi, Christian Torp-Pedersen

1989

Hovedpineundersøgelsen, Birthe Krog Rasmussen, Rigmor Jensen

1989-90

75-års undersøgelsen (1914-kohorten), Marianne Schroll, Britta Løvborg
Ekko-kardiografi, Michael Munch
Funktionsevne, Kirsten Avlund, Karen Hedvig Legarth
Psykologi, Pia Fromholt
Hørenedsættelse, Jørgen Henrichsen
Abdominalsymptomer, Lise Kay
Fritidsaktiviteter, Karen Hedvig Legarth
Fedmeprojekt, Berit L. Heitmann

1990-91

Allergiundersøgelsen, Niels Henrik Nielsen

1991-92

MONICA III (1931-, 41-, 51- og 61-kohorterne), Kristian Korsgaard Thomsen
Urologisk delprojekt, Lars Ytte
Galdestensepidemiologi, Torben Jørgensen
Ernæring, Søren Toubro

1992-93

Ung-92. Forekomsten af insulinresistens, Jesper Clausen
Kost hos unge voksne, Johanna Haraldsdóttir
Jernstatus, Niels Milman
Sundhedsadfærd, Merete Osler
Lungefunktion hos unge, Charlotte S. Ulrich
Abdominale symptomer, Torben Jørgensen
Fibrinolyse og thrombolyse, Kaj Winther
Lewis-blodtype, Henning Sørensen
Fedme hos unge voksne, Berit L. Heitmann

1993

Genetisk epidemiologisk undersøgelse af migræne, Michael Bjørn Russell

1993-94

MONICA 10 (MONICA I-kohorten). Blodtryk, hjertehypertrofi og compliance af blodkar, Susanne Rasmussen
Thyreoideasygdomme, Hans Perrild, Torben Jørgensen
Urinalbumin og hjertekarsygdomme, Knut Borch-Johnsen
Spormetaller, Jytte M. Christensen
Sår hos normalbefolkningen, Finn Gottrup
Apolipoproteiner, Peter Steen Hansen
Fedme- og kostprojekt, Berit L. Heitmann
Galdestensepidemiologi, Torben Jørgensen
Abdominale syndromer, Lise Kay
Kognitive funktioner, Peter Laursen
Jernstatus, Niels Milman
Sundhedsadfærd, Merete Osler
Ulcusepidemiologi, Steffen Rosenstock
Hysterektomi i befolkningen, Annette Settnes
a1-antitrypsin og lungesygdom, Torben Sigsgaard
Lænde-ryg symptomer, Charlotte Yde

1994-95

Ryg- og nakkegener, Olli Høydalsmo, Fin Biering-Sørensen

1994-95

80-års undersøgelsen (1914-kohorten), Marianne Schroll, Agnes N. Pedersen
Fysisk funktionsevne, Marianne Schroll, Kirsten Avlund
Psykisk funktionsevne, Erik Lykke Mortensen
Social funktion, Bjørn Holstein
Helbred og kost, Agnes N. Pedersen

1994-95

Rockwool undersøgelsen (lungesygdomme), Ejvind Frausing Hansen, Finn Hardt, Finn Vejlø Rasmussen

1996-97

60-års undersøgelse (1936-kohorten). Diabetes og hjertekredsløbssygdom, Thomas Drivsholm, Knut Borch-Johnsen
Selvvurderet helbred, Hanne Hollnagel
Opfølgning af 51-års undersøgelsen, Lars Møller
Personlighed og sygdom, Lone Petersen, Lene Falgaard
Osteoporose, Susanne Reventlow
Sexologi, Lene Falgaard, Thomas Weigner, Karin Garde, Anne Køster og Kim Solstad
Undersøgelse af osteoporose, Marianne Olesen
Undersøgelse af lungestatus og rygevaner hos 60-årige, Anne Mette Fugleholm
Undersøgelse af personlighedstræk- og forstyrrelser i en normal befolkning af 60-årige, Charlotte Husfeldt, Lars Møller, Lene Falgaard, Lone Petersen

1997

Inkontinensundersøgelsen, Lars Alling Møller

1996-98

Abdominale syndromer, Charlotte Lanng

1997-99

Allergi-97, Allan Linneberg
Tandsygdomme, Børge Hede

1999-2006

Inter-99, Torben Jørgensen, Knut Borch-Johnsen, Troels F. Thomsen, Hans Ibsen
Rygeafvænning, Charlotta Pisinger
Ændring af kost- og motionsvaner, Torben Jørgensen
Psykologiske del, Pernille Chambliss, Erik Lykke Mortensen, Lars Iversen
Sundhedsøkonomisk del, Jess Søgaard
Øjenundersøgelse, Henrik Lund-Andersen
Genetiske determinanter for NIDDM, Oluf B. Pedersen
Sundhedsprofil 30-60-årige, Torben Jørgensen
Allergi og kost, Allan Linneberg
DiaRisk-99, Charlotte Glümer, Knut Borch-Johnsen, Torben Jørgensen

1999-2000

85-års undersøgelsen (1914-kohorten), Agnes N. Pedersen, Marianne Schroll, Kirsten Avlund, Erik Lykke Mortensen, Bjørn Holstein
Ældres kost og helbred II, Agnes N. Pedersen, Lars Ovesen, Anders M. Beck
Oral sundhed hos ældre, Poul Holm-Pedersen, Niels Christiansen, Kirsten Avlund, Marianne Schroll
Methylmalomat og homocystein hos 85-årige, Karsten Rasmussen
Jernstatus, Niels Milman
Immunologiske parametre, Helle Bruunsgaard
A- og E-vitaminstatus, Philippe Grandjean
Aldersrelaterede forandringer i hjernen (MR-scanning), Erik Lykke Mortensen
Thyreoideasygdomme, Torben Jørgensen

2000Sammenhæng mellem rygeadfærd og rygestoprådgivning blandt personalet på et hospital, Ingrid Willaing, Torben Jørgensen.
2000-01    Praksisdiætist-projektet. Et clusterrandomiseret design i almen praksis. Ingrid Willaing, Torben Jørgensen

2001-02

Hovedpineundersøgelse, Ann Lyngberg

2001-02    Hjerterehabilitering i Københavns Amt, Ingrid Willaing
2002        Alkoholbrug og alkoholrådgivning blandt personale på sygehus. Ingrid WillaingHjerterehabilitering i Københavns Amt, Ingrid Willaing

2004-05

90-års undersøgelsen (1914-kohorten), Marianne Schroll

2005    Rygeafvænning i almen praksis. Et clusterrandomiseret studie, Charlotta Pisinger

2006-08

Helbred2006, Allan Linneberg, Torben Jørgensen. Allergi og astma, helbredsrelateret fitness samt type 2 diabetes og osteoporose.

2008-09

Helbred2008, Allan Linneberg, Mette Aadahl, Torben Jørgensen. Validering af anvendte mål i Helbred 2006.

200995-års undersøgelsen (1914-kohorten), Marianne Schroll. Kvalitative interviews over livsforløb.

2010-11

Helbred2010, Allan Linneberg, Mette Aadahl, Torben Jørgensen. Allergi og astma, helbredsrelateret fitness samt type 2 diabetes.

2010-11

Sedentary Intervention Trial (SIT), Mette Aadahl, Allan Linneberg, Torben Jørgensen. Stillesiddende kvinder og mænd, konsekutivt rekrutteret fra Helbred2010-undersøgelsen indgår i et randomiseret kontrolleret interventions-studie.

2011-12

Helbred2006 5-års undersøgelse, Allan Linneberg, Torben Jørgensen, Jeanette Ebstrup. Gen-undersøgelse af Helbred2006-populationen med samme metode samt yderligere screening for cøliaki, mental sundhed og funktionelle lidelser.

2012-15

DanFunD, Allan Linneberg, Torben Jørgensen, Jeanette Ebstrup. En befolkningsundersøgelse med fokus på årsager til sygdomme som kroniske smerter (fibromyalgi), kronisk træthedssyndrom, kroniske piskesmældssmerter, irriteret tyktarm samt duft- og kemikalieoverfølsomhed.

​2016-17

Helbred2016. En befolkningsundersøgelse med fokus på hjertekarsygdom, sukkersyge, allergi og astma. Allan Linneberg, Trine Møller. 

​2018-2020DanFunD 5-års undersøgelse. 5-års opfølgning af DanFunD-populationen med samme undersøgelsesprogram som ved DanFunD baseline undersøgelsen. Formålet er stadig at blive klogere på årsager til sygdomme som kroniske smerter (fibromyalgi), kronisk træthedssyndrom, kroniske piskesmældssmerter, irriteret tyktarm samt duft- og kemikalieoverfølsomhed. Allan Linneberg, Torben Jørgensen, Thomas Dantoft.
Redaktør