Standardiseret monitorering af spæd- og småbørns helbred i de kommunale sundhedsordninger

​Forebyggelse af fysiske og psykiske helbredsproblemer i barnealderen er en vigtig sundhedsmæssig opgave, som primært varetages af praktiserende læger og sundhedsplejersker.

Ugeskrift for Læger, 29. april 2019

Redaktør