Sammenhæng mellem kropshøjde og risiko for demens

​Et stort dansk registerstudie finder en sammenhæng mellem højde for danske mænd og senere risiko for udvikling af demens. Deltagernes højde blev målt omkring 19-20-års alderen i forbindelse med session og oplysninger om senere demensdiagnoser blev trukket fra nationale registre. 

Videncenter for demens, 24. februar 2020

Redaktør