Rygning kan have skadelige effekter selv ved ophør før 30-årsalderen

Ugeskrift for Læger, 3. august 2021

Redaktør