Overvægt og spiseforstyrrelser hos patienter med ADHD

Der ses en overhyppighed af overvægt og fedme blandt patienter med attention deficit hyperactivity disorder, men hvilke mekanismer, der ligger til grund, er stadigvæk til diskussion.

Ugeskrift for Læger, 4. marts 2019

Redaktør