Kan prævention udløse depression?

​Siden introduktionen af p-piller i 1966 er hormonel kontraception blevet den mest anvendte præventionsform i Danmark.

Ugeskrift for Læger, 23. november 2020

Redaktør