Tina Martinussen Rasmussen

 

Sektion for Befolkningsbaseret Epidemiologi
Projektsygeplejerske

Foretager helbredsundersøgelser af deltagere ved Befolkningsundersøgelserne i Glostrup og giver deltagerne tilbagemelding om undersøgelsesresultaterne.


Redaktør