Sanne Lykke Lundstrøm

 

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Projektleder, ph.d.

 

Sanne er projektleder på projektet: "Reduktion i social ulighed i det tværsektorielle rehabiliteringsarbejde".

Projektet fokuserer på personalets møde med patienterne om rehabilitering, udvikling af socialt differentierede rehabiliteringstilbud inklusiv et screeningsinstrument til at sikre, at patienterne får det rehabiliteringstilbud, som de har behov for. Der bliver gennemført et implementeringsprojekt på Hvidovre Hospital, hvor effekten af et optimeret og socialt differentierede rehabiliteringstilbud undersøges for patienter med hjertekarsygdomme og type 2-diabetes. ​

 

Redaktør