Sanne Bjørg Alkærsig

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Forskningsassistent


Ansvars-/Forskningsområder:

Sanne Alkærsig er speciallæge i intern medicin, reumatologi og geriatri. Hun har arbejdet på hospitaler primært i regionhovedstaden gennem cirka 28 år. Siden september 2017 har hun udført forskningsrelaterede opgaver i forskningsenheden for Kroniske Sygdomme med fokus på området for multisygdom. Fra 1 oktober 2018 startet i Forskningsenheden Sundhedsfremme og Forebyggelse som forsknings assistent i projekt Aktivt Patientstøtte og Result projektet.

Redaktør