Kirsten Bjørnsbo

 

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse
Forsker, ph.d.

Kirsten er uddannet cand.brom og har derudover en ph.d. Interesseområder er  helbredsmæssige konsekvenser af saltreduktion, betydning af lovgivning mod industrielt fremstillet transfedtsyre for nedgang i hjertesygelighed i Danmark, samt madlavning på tværs af generationerne, som alternativ metode til sundhedsfremme.

 

Redaktør