Dorthe Høst


Ansvars-/forskningsområder:

Dorte Høst er ansat som projektkoordinator i Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Sektion for Tværsektoriel Sundhedstjenesteforskning. Dorte er uddannet fysioterapeut fra Aarhus Universitet i 1977 og har en BA i ledelse samt en Master in Public Health fra 2009 fra den Nordiske Højskole, Göteborg.

I Sektion for Tværsektoriel Sundhedstjenesteforskning er Dorte ansat som projektkoordinator og varetager koordineringsopgaver i flere af sektionens egne interventionsforskningsprojekter.

Dortes forskning og interesseområder er det tværsektorielle felt og retter sig primært mod sundhedsvæsenets organisering, hvordan der sikres sammenhæng i tværsektorielle patientforløb specielt i relation til patienter med kroniske sygdomme og multisygdom. I sin forskning har Dorte en særlig interesse for involvering og inddragelse af patienterne, for tidlig opsporing og reduktion i ulighed i sundhed og behandling samt udvikling af telemedicinske løsninger til at understøtte de tværsektorielle patientforløb.

Dorte har tidligere bl.a. været ansat i Klinisk Enhed for Sygdomsforebyggelse, Afdeling for Sammenhængende Patientforløb og Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme. Fælles for de projekter, som Dorte har ledet og været involveret i, er, at der har været tale om praksisnær interventionsforskning, der har gået på tværs af sektorer og haft fokus på patienter med kronisk sygdom og multisygdom. 

 

Udvalgte publikationer:

Schiøtz M, Stockmarr A, Høst D, Glümer C, Frølich A. Social disparities in the prevalence of multimorbidity – a cross-sectorial study. BMC Public Health 2017; 17:422

Schiøtz M, Høst D, Christensen M, Vall-Lamora MH, Hamid Y, Almind M, Sørensen KL, Saxild T, Holm RH, Frølich A. Quality of care for people with multimorbidity – a case series. BMC Health Services Research 2017; 17:745

Schiøtz M, Høst D, Frølich A. Involving patient with multimorbidity in service planning: perspectives on continuity and care coordination. Journal of Comorbidity. 2016;3(2):95-102.

Lyngsø AM, Godtfredsen NS, Høst D, Frølich A. Instruments to assess integrated care: A systematic review. IJIC 2014

Wodskou PM, Høst D, Godtfredsen NS, Frølich A. A qualitative study of integrated care from the perspectives of patients with chronic obstructive pulmonary disease and their relatives. BMC Health Services Research 2014. 14:471

Redaktør