Christian Ulrich Eriksen

Ansvars-/ Forskningsområder

Christian Ulrich Eriksen er forskningsassistent i Forskningsenheden for Kroniske Sygdomme, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Christian har en bachelor i folkesundhedsvidenskab og en kandidat i global sundhed fra Københavns Universitet. I samarbejde med forskere ved Klinisk Farmakologisk Afdeling arbejder han på en syntese af kvalitative studier om patienterfaringer med polyfarmaci. 


Redaktør