Cathrine Juel Lau

Sektion for Sundhedsfremme og Forebyggelse 
Seniorforsker og teamleder


Ansvars-/ Forskningsområder:

Cathrine Juel Lau er seniorforsker og teamleder for Region Hovedstadens Sundhedsprofil på Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse. Kandidat i Human Ernæring og ph.d. fra det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Startede sin forskningskarriere med forskning i Type 2 Diabetes i Inter99 populationen med fokus på kostmønstre og livsstilsinterventioner, som kan påvirke risikoen for diabetes. Efterfølgende har forskning inkluderet kvalitativt arbejde om evidensinformeret politikudvikling (EIPM) i Europa. Har arbejdet med en lang række af emner bl.a. i forbindelse med ansvar for og involvering i Sundhedsprofilarbejdet. Har herigennem fået en bedre viden om mange facetter af folkesundheden såvel som bekendtskab med mange af de danske nationale registre. Bruger i sin position som teamleder og seniorforsker sine forskningskompetencer til at udvikle det regionale og nationale sundhedsprofilarbejde i samarbejde med kollegaer på CKFF og sit nationale netværk. Ligeledes benyttes kompetencer til at formidle resultater fra den Regionale Sundhedsprofil til relevante aftagere heriblandt kommuner og regionale aktører.

Udvalgte publikationer:

Redaktør