Betina Heinsbæk Thuesen


Ansvars-/forskningsområder:

Betina H Thuesen er sektionschef i Sektion for Befolkningsbaseret Epidemiologi og dermed også leder af Befolkningsundersøgelserne i Glostrup. Betina er uddannet som kandidat i humanbiologi fra Københavns Universitet og har en ph.d. i epidemiologi ligeledes fra Københavns Universitet. Forskningsmæssigt har hun primært beskæftiget sig med forskellige mikronærringsstoffer og deres potentielle betydning for udviklingen af kronisk sygdom i befolkningen. De seneste år har fokus været på jod-relaterede stofskiftesygdomme, og i den forbindelse har Betina siden 2015 som Work-Pakage leder og medlem af styregruppen været involveret i et stort EU-projekt – EUthyroid - med 32 partnere fra 27 forskellige lande, og hun er ligeledes en del af styregruppen for DanThyr, der varetager evalueringen af det danske jod-berigelsesprogram.

Publikationer:

Redaktør